News3

CAT เผยความพร้อมบริการด้าน IT เต็มรูปแบบ ตอบสนองแผนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

 

CAT เผยความพร้อมบริการด้าน IT เต็มรูปแบบ ตอบสนองแผนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ ยืนยันความพร้อมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอลของรัฐบาลในงานสัมมนา The Greater Mekong Investment Forum ที่จัดโดย Euromoney Conferences เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองรวมถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินและการลงทุนของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

ภายในงานสัมมนา ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ของ CAT กล่าวในเสวนาหัวข้อ “การบรรลุความสำเร็จของเศรษฐกิจดิจิตอลของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ CAT ว่าในขณะนี้รัฐบาลได้มีแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆเพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็นความตื่นตัวในการส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะ FinTech Startup หรือธุรกิจเกิดใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ รือการให้บริการด้านการเงินแบบดิจิตอลที่จะเริ่มจากบริการการจ่ายเงินและการเก็บภาษีผ่านระบบดิจิตอล รวมไปถึงการสร้างสังคมแบบดิจิตอลอย่าง Smart City ที่จะเริ่มนำร่องในภูเก็ต และตามด้วยเชียงใหม่ โดย CAT จะสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านความเชื่อมโยงของเครือข่าย (Hard Infrastructure) และความเชื่อมโยงของระบบการทำงาน (Soft Infrastructure) ซึ่งหมายรวมถึงการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจดิจิตอล ทั้งนี้ เพื่อให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับประเทศผู้ให้บริการชั้นนำของภูมิภาคอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย

CAT ได้ขยายความจุระบบเคเบิลใต้น้ำ (Submarine Cable System) ในระบบต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อตรงจากไทยไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในประเทศถูกลง เป็นการกระตุ้นการลงทุนจากผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจ Startup ที่รัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนภายในระยะเวลา 2 ปีของแผนการดำเนินงาน งานสัมมนา The Greater Mekong Investment Forum เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้จัดขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีตัวแทนภาคการลงทุนต่างๆเข้าร่วมงานกว่า 700 ราย สะท้อนถึงความสนใจและทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่องที่นักลงทุนนานาชาติมีต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างไทย กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และจีน และในฐานะผู้สนับสนุนของงานในครั้งนี้ CAT ได้แสดงถึงความพร้อมในการให้บริการครบวงจรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลก